Obren les inscripcions als XIII Premis Gaudí


Es publiquen les Bases reguladores de la nova edició dels guardons de l’Acadèmia

Avui dilluns, 29 de juny, comença el període d’inscripcions als seus guardons, que romandrà obert fins al 6 d’octubre a les 14 hores, i es podrà fer telemàticament a través de la plataforma d'inscripcions. Les Bases d’aquesta tretzena edició recullen que podran participar-hi aquelles produccions catalanes (llargmetratges de ficció, documentals i d’animació) estrenades a sales durant el 2020 (amb una permanència en pantalla de, com a mínim, 7 dies no consecutius), i de forma excepcional per a aquesta edició, les produccions audiovisuals estrenades entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020 a canals de televisió i catàlegs de programes operants a Catalunya, tal i com preveu el Decret 17/2020 del Ministeri de Cultura del passat 5 de maig. En relació amb les estrenes que, a l'empara de l'autoritzat pel Reial Decret llei 17/2020, es facin enguany per via de serveis de comunicació audiovisual televisiva així com serveis de comunicació electrònica que difonguin canals de televisió o serveis de catàlegs de programes operants a Catalunya, s'informa que, en línia amb l'ampliació operada per l'Ordre Ministerial CUD/807/2020, del 27 d'agost i conjugant amb l'extensió del requisit de la base 2.a.1), el termini d'aquestes s'ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2020.

Als efectes dels Premis Gaudí, es considera ‘pel·lícula catalana’ la que està participada en un mínim del 20% per una productora domiciliada a Catalunya i acredita la participació de talent català almenys amb sis punts, segons els criteris recollits a les Bases.

Degut a la situació actual d’incertesa en relació a l’evolució de la pandèmia, la data de la gala es manté oberta a partir del 23 de gener de 2021, i el calendari de la cursa es farà públic més endavant.

Curtmetratges i pel·lícules europees

Pel que fa als curtmetratges, podran participar-hi tots els curts qualificats entre l’1 d’abril de 2019 i el 30 de setembre de 2020, i que no s'hagin presentat a l'anterior edició dels Premis Gaudí. Tots els curtmetratges inscrits seran valorats per una comissió de selecció externa designada per la Junta directiva de l'Acadèmia, que seleccionarà la desena de curts (màxim 15) que passaran a ser candidats als Premis en la categoria de Millor curtmetratge.

De la mateixa manera, una comissió de selecció s'encarregarà d'escollir les sis pel·lícules europees candidates a Millor pel·lícula europea i que passaran a la primera ronda de votacions, entre aquelles estrenades a Catalunya entre el 26 d'octubre de 2019 i el 23 d'octubre de 2020.


Les Bases que regeixen la XIII edició dels Premis Gaudí van ser aprovades per la Junta directiva de l'Acadèmia el 25 de juny de 2020 i s'han registrat a la Notaria Andújar & Roselló & Martínez de Salinas de Barcelona, amb data 29 de juny de 2020. Es poden consultar aquí.

bannerweb candidatesxiii