Principis fundacionals

Principis2

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes neix amb l’objectiu de ser la veu unitària de la cinematografia catalana formada per tots els sectors creatius i productius de la professió en matèria artística i científica, de forma anàloga a d'altres acadèmies cinematogràfiques.

Les finalitats principals de l'Acadèmia són:

 1. Aglutinar els professionals del sector creatiu, tècnic i de producció cinematogràfica de Catalunya per donar una identitat a les nostres produccions cinematogràfiques. 
 2. Cohesionar el sector cinematogràfic català.
 3. Promocionar el cinema català i dotar-lo de prestigi davant dels mitjans de comunicació i el públic en general.
 4. Contribuir a la internacionalització del cinema català.
 5. Impulsar la innovació i la formació continuada entre els professionals catalans de tot el sector, impulsant fòrums de discussió i debats. 
 6. Recolzar els joves talents.
 7. Capitalitzar el potencial del cinema català.
 8. Atorgar els premis Anuals de l'Acadèmia, anomenats Premis Gaudí, instaurats l'any 2008 i que varen prendre el relleu dels Premis Barcelona, impulsats i organitzats pel Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, consolidant-ne el seu prestigi i la seva trajectòria.
 9. Aconseguir el reconeixement internacional de l’Acadèmia.
 10. Intervenir en el redactat i aprovació de tots els elements legislatius i normatives oficials que afectin al cinema en qualsevol de les seves accepcions.
 11. Exigir una política de recursos públics pel foment i la consolidació de la nostra cinematografia. 
 12. Investigar, analitzar i estudiar científicament el fet cinematogràfic i difondre'n el seu coneixement. 

 

Pla d'actuació

Per a desenvolupar el seu objectiu i les finalitats que li són inherents, l'Acadèmia durà a terme les següents activitats:

 • Organitzar trobades o cicles per promoure la cinematografia catalana arreu del món i internacionalitzar el cinema català;
 • Establir vincles amb altres acadèmies cinematogràfiques i institucions culturals d'arreu del món;
 • Crear sinèrgies amb entitats culturals i artístiques de Catalunya i d'arreu del món;
 • Atorgar, organitzar i promoure els premis Anuals de l'Acadèmia i dotar-los del segell i del prestigi que tenen altres premis europeus i internacionals;
 • Coordinar i col·laborar amb els diversos organismes i departaments del govern de la Generalitat implicats en la promoció i producció del cinema català per optimitzar els recursos;
 • Intervenir en el redactat i aprovació de tots els elements legislatius i normatives oficials que afectin al cinema en qualsevol de les seves accepcions;
 • Intervenir en la política de subvencions o polítiques cinematogràfiques;
 • Recolzar els joves talents mitjançant la creació de Premis, beques o ajuts;
 • Promoure la investigació científica del llenguatge cinematogràfic;
 • Editar publicacions de referència amb les conclusions dels diferents estudis;
 • Organitzar fòrums de discussió així com debats i seminaris;
 • Fomentar la innovació entre els professionals de tots els àmbits del sector cinematogràfic;
 • Qualsevol altra que sigui adequada al compliment de l'objecte i de les finalitats pels quals va ser creada l'Acadèmia.

 

Codi ètic i de conducta

La Junta Directiva de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes aplica una política de tolerància zero amb les conductes que atemptin contra els drets de les persones i, en particular, amb les agressions verbals, físiques i/o sexuals, ofenses, ultratges o provocacions, les conductes recollides en el Codi Penal o aquelles que siguin greument atemptatòries de la convivència social i que pugui cometre o hagi comès qualsevol persona que participi o estigui de qualsevol forma involucrada en l’organització, celebració, i/o intervenció en qualsevol acte, esdeveniment, activitat o actuació relacionada amb activitats de l’Acadèmia. 

S’aplicaran les conseqüències, sancions i mesures cautelars previstes, a aquests efectes, en el Reglament de Règim Intern.
S’informa de l’existència d’un canal de denúncies del nostre Departament contra els AbusosAtenció telefònica els dimecres de 10h a 14h. Per whatsapp i/o email, resposta abans de 48h.

bannerweb candidatesxiii